top of page

Montaż, pomiary instalacji hydrantowej

  • 1 godz
  • 10 Turowska

Opis usługi

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary). W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący: – hydrant DN-25 : 1 dm3/s, – hydrant DN-33: 1,5 dm3/s, – hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s, – hydrant DN-80 : 10 dm3/s, – hydrant DN-100 : 15 dm3/s .


Dane kontaktowe

  • Turowska 10, 62-045 Pniewy, Poland

    663 335 998

    feniks.kontakt@gmail.com


Strona usługi: Bookings_Service_Page
bottom of page